IMG_0034

Tankowanie bidonow zyciodajnym sniegiem.