Slowacja, Czerwiec 2006
3*K, czyli operacja o kryptonimie "Krywanie trzy"
Zdjecia Pawła
[Click to explode] [Click to explode] [Click to explode] [Click to explode]
[Click to explode] [Click to explode] [Click to explode] [Click to explode]
[Click to explode] [Click to explode] [Click to explode] [Click to explode]