IMG_0053

Wysoka. Pokręciło się to i odpocz±ć trzeba.