Jalowiec 02.05.2004 (2 of 24)IMG_0008

Uczestnicy wycieczki: LeeCHO...